โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

RealFilm Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด RealFilm Production

Freesize Films มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Freesize Films

ชฏิล มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ชฏิล

shed-cluck Film kmutnd มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด shed-cluck Film kmutnd

แขกต่อยหม้อฟิล์ม มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด แขกต่อยหม้อฟิล์ม

เงาอัคคี PK Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เงาอัคคี PK Production

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์