โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

เฉพาะ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะ

Arpache มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Arpache

Raya Film มี 100 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Raya Film

The Dictator ผู้เผด็จการ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด The Dictator ผู้เผด็จการ

moommued (มุมมืด) มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด moommued (มุมมืด)

นพรัตน์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด นพรัตน์

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์