โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

นัฐพล มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด นัฐพล

Tawhan มี 8 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Tawhan

Paper Mahey! มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Paper Mahey!

Freesize Films มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Freesize Films

ขุดบ่อล่อปลาProduction มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ขุดบ่อล่อปลาProduction

ภิรมย์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ภิรมย์

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์