โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Peace มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Peace

Tser มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Tser

moommued (มุมมืด) มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด moommued (มุมมืด)

จ็าบ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด จ็าบ

MERCILESS มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด MERCILESS

รากฝอยทีม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด รากฝอยทีม

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์