โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

ขุนริน สุราพ่าย มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ขุนริน สุราพ่าย

Luk Yim Production มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Luk Yim Production

ON THE ROCK มี 102 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ON THE ROCK

MOVING IMAGE มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด MOVING IMAGE

สไบนาง มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สไบนาง

The Dictator ผู้เผด็จการ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด The Dictator ผู้เผด็จการ

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์