โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

WHITE PAPER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด WHITE PAPER

FinFilm มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด FinFilm

Tawhan มี 8 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Tawhan

สไบนาง มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สไบนาง

Piffle มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Piffle

ก.ไก่ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ก.ไก่

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์