โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

รายชื่อทีม ผู้สมัคร ระดับอุดมศึกษา


Waiting Video

Yindee Production

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

SonDot

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Good Ultimate

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

G.E.T.

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

team13

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ซึมบรึ๋ย

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

HYPER

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

มุมอินดี้

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

T.K.B.S.

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Like สาระ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

เงาอัคคี

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

See2

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ซอย 39 Production House

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Flush Film

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ลูกช้างเอเชีย โปรดักชั่น

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

S.L. Studios Entertainment

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

AD KBU FILM

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Room202

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

คบกับกล้วยได้ไหม

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Shed-duct

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

เดิม

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

สมองทรงเครื่อง

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

อภินิหารจากน้ำซุป

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Tawhan

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

SLURPEE FILM

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

แขกต่อยหม้อฟิล์ม

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ขุดบ่อล่อปลาProduction

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Luk Yim Production

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

เอ๋อ โปรดักชั่น

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Taam Film

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Animals wake up

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

สไบนาง

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

The Dictator (ผู้เผด็จการ)

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

first class

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

moommued (มุมมืด)

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

MOVING IMAGE

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Sum Thinks!!!

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Studio 1

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

นิพพาน

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Yindee Production

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ทีม MW.rat

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ปลวกแทะฟิล์ม

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Burn out

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

EMENER

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ศรีปทุมชลบุรี

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ทีม Dot(ดอท)

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ทีม ธนพร

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ทีม Watch Production

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

RealFilm Production

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Raya Film

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

shed-cluck Film kmutnd

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

App. D Film kumtnb

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

AMIJY

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

RUN

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Like สาระ Studio

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

FAM Studio

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Peace

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ทีมเดียวกันซุนทาโก๋

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Piffle

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Jack man king

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Slur Pee

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

more film

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

คนคุกฟิล์ม

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Moopaa

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

SonDot

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Like สาระ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

kvadok

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

G.E.T.

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ลูกช้างเอเชีย โปรดักชั่น

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ก.ไก่

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

KIDsteam

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

สะเปะ สะปะ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Double O

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

เดี่ยวๆ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

T.K.B.S

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

คบกับกล้วยได้ไหม

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

กระดูกดี

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Alone

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

HYPER

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

สะดวกFilm

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ซอย 39 Production House

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

together we can

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

กระเทียมเจียว

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

นพรัตน์

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Good Ultimate

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Room 202

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

HEDHII TEAM

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Dot Studio

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

เฉพาะกิจ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

FRDS

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

นัฐพล

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Tser

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

SAMPEANG FILM

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Paper Mahey!

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

SAMPEANG FILM

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ยอยักษ์

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Create Station

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

S.L. Studios Entertainment

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Paween Saleiwong

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Arpache

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Togeter

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

หมัดแรก แลกหมัด

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

จ็าบ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Freesize Films

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

วีและมิตร

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

เงาอัคคี PK Production

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

FinFilm

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

กองโจร

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ชฏิล

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

Gravity ART

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

1100000 Production

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

See 2

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ซึมบรึ๋ย

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

กองโจร

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

เสาไฟฟ้าที่ 76 PICTURES

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

๙ ที่ ๖ PRODUCTION

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

คำข้าว

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

รากฝอยทีม

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

เฉพาะ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

MERCILESS

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ตึกแฝดป้าเบด

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

เดิม

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

moommued(มุมมืด)

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

The Dictator ผู้เผด็จการ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

สมองทรงเครื่อง

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

MOFO Team

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

G&J

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Waiting Video

ggg

ประเภทการแข่งขัน : ระดับอุดมศึกษา

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์