โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

รายชื่อทีม ผู้สมัคร ระดับประชาชนทั่วไป


Waiting Video

สยามมานุสติ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ตะเวนแจ้ง Studio

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

11PM

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

REC360

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

neek by nature

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

รวมใจรัก

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

White Paper

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ลมกระซิบไผ่

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

หนังเหนียว

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

Ctrl+E

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

:AM

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ยอยักษ์

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

Red Wolf Porduction

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

สยามเมืองยิ้ม

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

แสงสุริยะ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

create station

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

fram fun film

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ST.Teen

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

แอ่น แอน แอ๊น

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

BLUE HAPPY

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

FILMOSOPHER

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ภิรมย์

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ปลาบู่ฟิล์ม

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

Brain Ranger

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ขุนริน สุราพ่าย

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ฟิล์มเสรี

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

samgsuriya

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ริ้วหลากสี

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1)

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม2)

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

สยามมานุสติ

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

Ctrl+E

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ZOO PAVILiON

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

REC 360

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

REC 360

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

WHITE PAPER

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

ON THE ROCK

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Waiting Video

Blue Happy'

ประเภทการแข่งขัน : ระดับประชาชนทั่วไป

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์