โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

ปลวกแทะฟิล์ม มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ปลวกแทะฟิล์ม

Paween Saleiwong มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Paween Saleiwong

ฟิล์มเสรี มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ฟิล์มเสรี

กระดูกดี มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด กระดูกดี

Tser มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Tser

แขกต่อยหม้อฟิล์ม มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด แขกต่อยหม้อฟิล์ม

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ