โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

ทีม Dot(ดอท) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม Dot(ดอท)

ภิรมย์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ภิรมย์

MOFO Team มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด MOFO Team

ปลวกแทะฟิล์ม มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ปลวกแทะฟิล์ม

ยอยักษ์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ยอยักษ์

moommued(มุมมืด) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด moommued(มุมมืด)

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ