โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

ทีม MW.rat มี 100 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม MW.rat

จ็าบ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด จ็าบ

ริ้วหลากสี มี 100 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ริ้วหลากสี

HEDHII TEAM มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด HEDHII TEAM

Burn out มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Burn out

App. D Film kumtnb มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด App. D Film kumtnb

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ