โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

The Dictator ผู้เผด็จการ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด The Dictator ผู้เผด็จการ

Yindee Production มี 8 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Yindee Production

Like สาระ Studio มี 121 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Like สาระ Studio

Dot Studio มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Dot Studio

first class มี 103 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด first class

เงาอัคคี PK Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เงาอัคคี PK Production

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ