โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

shed-cluck Film kmutnd มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด shed-cluck Film kmutnd

SAMPEANG FILM มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด SAMPEANG FILM

สะดวกFilm มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สะดวกFilm

Tawhan มี 8 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Tawhan

Brain Ranger มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Brain Ranger

เดี่ยวๆ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เดี่ยวๆ

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ