โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

คณะกรรมการและผู้นำ

คุณบอล วิทยา ทองอยู่ยง

ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กลุ่ม 365 ฟิล์ม รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2546

คุณเอส คมกฤษ ตรีวิมล

ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กลุ่ม 365 ฟิล์ม ค่าย จีทีเอช รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2546

คุณโขม ก้องเกียรติ โขมศิริ

เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 19 สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง เฉือน สยามดาราสตาร์อวอร์ด 2010 สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง เฉือน

คุณพุ เหมันต์ เชตมี

ผู้กำกับศิลป์ รายการโทรทัศน์, หัวหน้าฝ่ายรายการโทรทัศน์, ผู้กำกับมิวสิกวีดีโอ , ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

คุณอ๊อด บัณฑิต ทองดี

ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ควบคุมการสร้าง

คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว

ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ควบคุมการสร้าง

คุณ นนทรี นิมิบุตร

ผู้กำกับภาพยนตร์, ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ และนักเขียนบทภาพยนตร์

คุณยุทธเลิศ สิปปภาค

ผู้เขียนบทภาพยนตร์, ผู้กำกับภาพยนตร์

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์