โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Piffle มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Piffle

Paween Saleiwong มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Paween Saleiwong

HEDHII TEAM มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด HEDHII TEAM

ตึกแฝดป้าเบด มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ตึกแฝดป้าเบด

เฉพาะ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะ

๙ ที่ ๖ PRODUCTION มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ๙ ที่ ๖ PRODUCTION

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ