โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

EMENER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด EMENER

กระเทียมเจียว มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด กระเทียมเจียว

Create Station มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Create Station

Room 202 มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Room 202

ลูกช้างเอเชีย โปรดักชั่น มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ลูกช้างเอเชีย โปรดักชั่น

KIDsteam มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด KIDsteam

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ