โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

เสาไฟฟ้าที่ 76 PICTURES มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เสาไฟฟ้าที่ 76 PICTURES

ปลวกแทะฟิล์ม มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ปลวกแทะฟิล์ม

เงาอัคคี PK Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เงาอัคคี PK Production

กระเทียมเจียว มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด กระเทียมเจียว

สมองทรงเครื่อง มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สมองทรงเครื่อง

คำข้าว มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คำข้าว

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ