โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

G&J มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด G&J

ปลาบู่ฟิล์ม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ปลาบู่ฟิล์ม

Arpache มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Arpache

Gravity ART มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Gravity ART

FRDS มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด FRDS

The Dictator ผู้เผด็จการ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด The Dictator ผู้เผด็จการ

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ