โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

เงาอัคคี PK Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เงาอัคคี PK Production

T.K.B.S มี 103 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด T.K.B.S

WHITE PAPER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด WHITE PAPER

กระเทียมเจียว มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด กระเทียมเจียว

shed-cluck Film kmutnd มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด shed-cluck Film kmutnd

App. D Film kumtnb มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด App. D Film kumtnb

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ