โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

moommued(มุมมืด) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด moommued(มุมมืด)

Luk Yim Production มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Luk Yim Production

FILMOSOPHER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด FILMOSOPHER

รากฝอยทีม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด รากฝอยทีม

moommued (มุมมืด) มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด moommued (มุมมืด)

ทีม Dot(ดอท) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม Dot(ดอท)

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ