โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

KIDsteam มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด KIDsteam

G&J มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด G&J

SonDot มี 102 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด SonDot

ทีม ธนพร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม ธนพร

Room 202 มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Room 202

สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1)

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ