โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

ทีมเดียวกันซุนทาโก๋ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีมเดียวกันซุนทาโก๋

ภิรมย์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ภิรมย์

MOFO Team มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด MOFO Team

๙ ที่ ๖ PRODUCTION มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ๙ ที่ ๖ PRODUCTION

FRDS มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด FRDS

นิพพาน มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด นิพพาน

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ