โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Like สาระ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Like สาระ

first class มี 103 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด first class

Jack man king มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Jack man king

G.E.T. มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด G.E.T.

หมัดแรก แลกหมัด มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด หมัดแรก แลกหมัด

Animals wake up มี 3 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Animals wake up

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ