โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

สยามมานุสติ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สยามมานุสติ

ปลาบู่ฟิล์ม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ปลาบู่ฟิล์ม

BLUE HAPPY มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด BLUE HAPPY

สมองทรงเครื่อง มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สมองทรงเครื่อง

1100000 Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด 1100000 Production

อภินิหารจากน้ำซุป มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด อภินิหารจากน้ำซุป

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ