โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

T.K.B.S มี 103 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด T.K.B.S

G&J มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด G&J

ซึมบรึ๋ย มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ซึมบรึ๋ย

Dot Studio มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Dot Studio

เดิม มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เดิม

1100000 Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด 1100000 Production

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ