โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

นัฐพล มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด นัฐพล

ซอย 39 Production House มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ซอย 39 Production House

MOVING IMAGE มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด MOVING IMAGE

ศรีปทุมชลบุรี มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ศรีปทุมชลบุรี

Like สาระ Studio มี 121 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Like สาระ Studio

Ctrl+E มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Ctrl+E

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ