โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Luk Yim Production มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Luk Yim Production

S.L. Studios Entertainment มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด S.L. Studios Entertainment

สมองทรงเครื่อง มี 104 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สมองทรงเครื่อง

Paper Mahey! มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Paper Mahey!

ซอย 39 Production House มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ซอย 39 Production House

ปลวกแทะฟิล์ม มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ปลวกแทะฟิล์ม

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ