โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

สะดวกFilm มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สะดวกFilm

Arpache มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Arpache

Freesize Films มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Freesize Films

more film มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด more film

first class มี 103 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด first class

HYPER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด HYPER

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ