โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

สมองทรงเครื่อง มี 104 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สมองทรงเครื่อง

ทีม ธนพร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม ธนพร

ทีม MW.rat มี 100 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม MW.rat

Peace มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Peace

EMENER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด EMENER

คำข้าว มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คำข้าว

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ