โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

AMIJY มี 122 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด AMIJY

Arpache มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Arpache

Burn out มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Burn out

วีและมิตร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด วีและมิตร

RealFilm Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด RealFilm Production

คนคุกฟิล์ม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คนคุกฟิล์ม

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ