โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Blue Happy' มี 123 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Blue Happy'

G.E.T. มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด G.E.T.

เสาไฟฟ้าที่ 76 PICTURES มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เสาไฟฟ้าที่ 76 PICTURES

Yindee Production มี 8 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Yindee Production

ST.Teen มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ST.Teen

ทีม ธนพร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม ธนพร

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ