โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Tser มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Tser

The Dictator (ผู้เผด็จการ) มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด The Dictator (ผู้เผด็จการ)

นพรัตน์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด นพรัตน์

กองโจร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด กองโจร

ยอยักษ์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ยอยักษ์

Studio 1 มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Studio 1

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ