โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

เฉพาะ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะ

นพรัตน์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด นพรัตน์

The Dictator (ผู้เผด็จการ) มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด The Dictator (ผู้เผด็จการ)

moommued (มุมมืด) มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด moommued (มุมมืด)

ศรีปทุมชลบุรี มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ศรีปทุมชลบุรี

เดิม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เดิม

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ