โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

WHITE PAPER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด WHITE PAPER

Blue Happy' มี 123 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Blue Happy'

ทีม MW.rat มี 100 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม MW.rat

เดี่ยวๆ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เดี่ยวๆ

ทีม Dot(ดอท) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม Dot(ดอท)

MOVING IMAGE มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด MOVING IMAGE

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ