โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

แอ่น แอน แอ๊น มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด แอ่น แอน แอ๊น

ZOO PAVILiON มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ZOO PAVILiON

Paper Mahey! มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Paper Mahey!

first class มี 103 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด first class

ปลาบู่ฟิล์ม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ปลาบู่ฟิล์ม

กระดูกดี มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด กระดูกดี

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ