โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Animals wake up มี 3 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Animals wake up

HYPER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด HYPER

หมัดแรก แลกหมัด มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด หมัดแรก แลกหมัด

นพรัตน์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด นพรัตน์

ทีม ธนพร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม ธนพร

สะเปะ สะปะ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สะเปะ สะปะ

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ