โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

แอ่น แอน แอ๊น มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด แอ่น แอน แอ๊น

สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1)

แขกต่อยหม้อฟิล์ม มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด แขกต่อยหม้อฟิล์ม

FRDS มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด FRDS

EMENER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด EMENER

The Dictator ผู้เผด็จการ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด The Dictator ผู้เผด็จการ

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ