โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

moommued(มุมมืด) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด moommued(มุมมืด)

ZOO PAVILiON มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ZOO PAVILiON

SonDot มี 102 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด SonDot

ซอย 39 Production House มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ซอย 39 Production House

ON THE ROCK มี 102 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ON THE ROCK

สมองทรงเครื่อง มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สมองทรงเครื่อง

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ