โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

T.K.B.S มี 103 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด T.K.B.S

เดิม มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เดิม

เฉพาะ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะ

ศรีปทุมชลบุรี มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ศรีปทุมชลบุรี

SAMPEANG FILM มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด SAMPEANG FILM

Moopaa มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Moopaa

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ