โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

หมัดแรก แลกหมัด มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด หมัดแรก แลกหมัด

เฉพาะ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะ

Double O มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Double O

เดิม มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เดิม

samgsuriya มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด samgsuriya

ริ้วหลากสี มี 100 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ริ้วหลากสี

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ