โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

FRDS มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด FRDS

Jack man king มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Jack man king

ลมกระซิบไผ่ มี 126 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ลมกระซิบไผ่

1100000 Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด 1100000 Production

ก.ไก่ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ก.ไก่

REC 360 มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด REC 360

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ