โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

กองโจร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด กองโจร

ลมกระซิบไผ่ มี 126 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ลมกระซิบไผ่

เดิม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เดิม

กองโจร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด กองโจร

ก.ไก่ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ก.ไก่

คนคุกฟิล์ม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คนคุกฟิล์ม

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ