โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

เฉพาะกิจ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะกิจ

Burn out มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Burn out

RealFilm Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด RealFilm Production

SAMPEANG FILM มี 112 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด SAMPEANG FILM

ซอย 39 Production House มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ซอย 39 Production House

G.E.T. มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด G.E.T.

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ