โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

อภินิหารจากน้ำซุป มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด อภินิหารจากน้ำซุป

HEDHII TEAM มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด HEDHII TEAM

WHITE PAPER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด WHITE PAPER

ทีม Dot(ดอท) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม Dot(ดอท)

Dot Studio มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Dot Studio

Alone มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Alone

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ