โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

ศรีปทุมชลบุรี มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ศรีปทุมชลบุรี

samgsuriya มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด samgsuriya

สะเปะ สะปะ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สะเปะ สะปะ

คบกับกล้วยได้ไหม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คบกับกล้วยได้ไหม

Create Station มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Create Station

ทีมเดียวกันซุนทาโก๋ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีมเดียวกันซุนทาโก๋

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ