โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Freesize Films มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Freesize Films

ขุนริน สุราพ่าย มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ขุนริน สุราพ่าย

KIDsteam มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด KIDsteam

เฉพาะ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะ

Peace มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Peace

หมัดแรก แลกหมัด มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด หมัดแรก แลกหมัด

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ