โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Tser มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Tser

สมองทรงเครื่อง มี 104 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สมองทรงเครื่อง

Double O มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Double O

ปลวกแทะฟิล์ม มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ปลวกแทะฟิล์ม

S.L. Studios Entertainment มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด S.L. Studios Entertainment

ตึกแฝดป้าเบด มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ตึกแฝดป้าเบด

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ