โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

หมัดแรก แลกหมัด มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด หมัดแรก แลกหมัด

1100000 Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด 1100000 Production

Create Station มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Create Station

วีและมิตร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด วีและมิตร

T.K.B.S มี 103 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด T.K.B.S

Gravity ART มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Gravity ART

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ