โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

RUN มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด RUN

Tser มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Tser

Moopaa มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Moopaa

Like สาระ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Like สาระ

คนคุกฟิล์ม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คนคุกฟิล์ม

Paper Mahey! มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Paper Mahey!

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ