โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Animals wake up มี 3 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Animals wake up

SAMPEANG FILM มี 112 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด SAMPEANG FILM

ทีม MW.rat มี 100 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม MW.rat

Burn out มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Burn out

คำข้าว มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คำข้าว

ggg มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ggg

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ