โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

ซึมบรึ๋ย มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ซึมบรึ๋ย

Taam Film มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Taam Film

Like สาระ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Like สาระ

Studio 1 มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Studio 1

Paper Mahey! มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Paper Mahey!

SAMPEANG FILM มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด SAMPEANG FILM

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ