โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

นพรัตน์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด นพรัตน์

สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1)

Brain Ranger มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Brain Ranger

Arpache มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Arpache

ON THE ROCK มี 102 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ON THE ROCK

Like สาระ Studio มี 121 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Like สาระ Studio

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ