โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Moopaa มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Moopaa

Animals wake up มี 3 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Animals wake up

คนคุกฟิล์ม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คนคุกฟิล์ม

ยอยักษ์ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ยอยักษ์

Create Station มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Create Station

Like สาระ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Like สาระ

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ