โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

ชฏิล มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ชฏิล

Alone มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Alone

Gravity ART มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Gravity ART

S.L. Studios Entertainment มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด S.L. Studios Entertainment

MOFO Team มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด MOFO Team

Burn out มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Burn out

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ