โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Paper Mahey! มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Paper Mahey!

1100000 Production มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด 1100000 Production

ZOO PAVILiON มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ZOO PAVILiON

Burn out มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Burn out

FRDS มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด FRDS

Slur Pee มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Slur Pee

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ