โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

ลูกช้างเอเชีย โปรดักชั่น มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ลูกช้างเอเชีย โปรดักชั่น

Paween Saleiwong มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Paween Saleiwong

Good Ultimate มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Good Ultimate

Create Station มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Create Station

๙ ที่ ๖ PRODUCTION มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ๙ ที่ ๖ PRODUCTION

App. D Film kumtnb มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด App. D Film kumtnb

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ