โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

SAMPEANG FILM มี 112 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด SAMPEANG FILM

more film มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด more film

Freesize Films มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Freesize Films

Yindee Production มี 8 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Yindee Production

REC 360 มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด REC 360

REC 360 มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด REC 360

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ