โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

kvadok มี 135 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด kvadok

ขุนริน สุราพ่าย มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ขุนริน สุราพ่าย

จ็าบ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด จ็าบ

กองโจร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด กองโจร

สมองทรงเครื่อง มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สมองทรงเครื่อง

KIDsteam มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด KIDsteam

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ