โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

REC 360 มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด REC 360

Animals wake up มี 3 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Animals wake up

SAMPEANG FILM มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด SAMPEANG FILM

เอ๋อ โปรดักชั่น มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เอ๋อ โปรดักชั่น

ฟิล์มเสรี มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ฟิล์มเสรี

สะดวกFilm มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สะดวกFilm

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ