โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

The Dictator (ผู้เผด็จการ) มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด The Dictator (ผู้เผด็จการ)

เฉพาะ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะ

Taam Film มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Taam Film

RUN มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด RUN

REC 360 มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด REC 360

G.E.T. มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด G.E.T.

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ