โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Sum Thinks!!! มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Sum Thinks!!!

Peace มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Peace

Animals wake up มี 3 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Animals wake up

kvadok มี 135 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด kvadok

Gravity ART มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Gravity ART

G.E.T. มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด G.E.T.

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ