โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

ggg มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ggg

Room 202 มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Room 202

ชฏิล มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ชฏิล

ลมกระซิบไผ่ มี 126 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ลมกระซิบไผ่

HEDHII TEAM มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด HEDHII TEAM

Ctrl+E มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Ctrl+E

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ