โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Luk Yim Production มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Luk Yim Production

แขกต่อยหม้อฟิล์ม มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด แขกต่อยหม้อฟิล์ม

นัฐพล มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด นัฐพล

FILMOSOPHER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด FILMOSOPHER

FAM Studio มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด FAM Studio

together we can มี 114 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด together we can

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ