โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

Slur Pee มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Slur Pee

Like สาระ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Like สาระ

คบกับกล้วยได้ไหม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คบกับกล้วยได้ไหม

REC 360 มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด REC 360

Create Station มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Create Station

คำข้าว มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คำข้าว

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ