โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

HYPER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด HYPER

ขุดบ่อล่อปลาProduction มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ขุดบ่อล่อปลาProduction

Studio 1 มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Studio 1

Moopaa มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Moopaa

Room 202 มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Room 202

ทีมเดียวกันซุนทาโก๋ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีมเดียวกันซุนทาโก๋

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ