โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

G&J มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด G&J

See 2 มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด See 2

นิพพาน มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด นิพพาน

เดิม มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เดิม

S.L. Studios Entertainment มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด S.L. Studios Entertainment

สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1)

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ