โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

เฉพาะ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะ

BLUE HAPPY มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด BLUE HAPPY

เสาไฟฟ้าที่ 76 PICTURES มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เสาไฟฟ้าที่ 76 PICTURES

เอ๋อ โปรดักชั่น มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เอ๋อ โปรดักชั่น

SonDot มี 102 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด SonDot

WHITE PAPER มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด WHITE PAPER

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ