โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

คบกับกล้วยได้ไหม มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด คบกับกล้วยได้ไหม

ทีม ธนพร มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ทีม ธนพร

Animals wake up มี 3 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Animals wake up

ggg มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ggg

สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1) มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สิริมงคล ไท ฟิล์ม(ทีม1)

MOFO Team มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด MOFO Team

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ