โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

kvadok มี 135 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด kvadok

Like สาระ มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด Like สาระ

เฉพาะกิจ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะกิจ

RUN มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด RUN

กระเทียมเจียว มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด กระเทียมเจียว

BLUE HAPPY มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด BLUE HAPPY

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ