โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน"

VIDEO ผลงานผู้เข้าประกวด

RUN มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด RUN

สไบนาง มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด สไบนาง

moommued (มุมมืด) มี 2 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด moommued (มุมมืด)

ขุดบ่อล่อปลาProduction มี 1 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด ขุดบ่อล่อปลาProduction

เฉพาะกิจ มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด เฉพาะกิจ

G.E.T. มี 0 โหวด

ผลงานจากผู้เข้าประกวด G.E.T.

Upcoming Events

12
ธันวาคม

เปิดตัวกลุ่มผู้นำความคิด

จัดที่ ห้อง Ballroom B,C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

VIDEO

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จากผู้กำกับ